Těžké kovy v mořských rybách

Úvodem závěr Náš článek začneme netradičně, a to závěrem studie Státního zdravotního ústavu z roku 2020, jíž SZÚ zkoumal obsah rtuti v rybích konzervách. Citujeme: „Přes občasné zprávy v médiích, které logicky zveřejňují kontrolní orgány pro potraviny, je úroveň obsahu rtuti, včetně methylrtuti, v běžných výrobcích pod kontrolou a hodnoty koncentrace jsou prakticky vždy pod legislativními limity. […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram