Dotační projekty

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu

Název projektu: Fotovoltaický systém Nekton - Vrňata s.r.o.

Popis projektu: Cílem projektu je instalace nové

fotovoltaické elektrárny o výkonu 17,55 kWp a bateriového uložiště o

výkonu 17,55 kWh pro vlastní spotřebu žadatele NEKTON - Vrňata , s.r.o. 

Realizací projektu byla navýšena výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU.

Realizace projektu: 2022-2023

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0005923

Celková investice projektu: 952 tis. Kč

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram